Yoga

Yogan

Yogan startar i början av februari , tid och plats hör av dig till Birgitta.

Hör av dig till Birgitta Olofsson birgitta306@gmail.com

 eller telefon 070 924 3815.