Aktuellt

Årsmöte 2017-02-19  Klubblokalen Hensbacka 17.00

Orienteringsträningen startar under våren. återkommer i mars. med program.

Malteloppet kör vi som vanligt. Se arrangemang